Služby

Ambulancia poskytuje kompletné služby v oboch špecializáciách a je nadštandartne vybavená prístrojovou technikou. Okrem bežného vyšetrenia funkcie dýchacích ciest (spirometrie), vykonáva i tzv. broncho-provokačné testy, ktorými sa zisťuje reaktivita priedušiek, a vyšetrenie  hladiny oxidu dusíka vo vydychovanom vzduchu ( tzv.frakčná exkrécia NO –FENO),ktorým sa zisťuje prítomnosť a intenzita zápalu v dýchacích cestách.

Obe tieto metodiky majú nezastupiteľnú úlohu v diagnostike a monitorovaní prieduškovej astmy, okrem iného dovoľujú posúdiť možnosť prerušenia liečby u mladých dospievajúcich pacientov, u ktorých sú príznaky astmy na ústupe, a možno podľa nich nastaviť vhodné dávkovanie antiastmatických liekov.

K bežným činnostiam patrí hodnotenie RTG snímkov pľúc, kožné alergologické testy, epikutánne (nalepovacie) testy, hodnotenie imunologických parametrov. Vyšetrenia reakcie dýchacieho systému na záťaž (záťažové testy), inštruktáže a kontroly zvládnutia inhalačnej liečby, inštruktáž a sledovanie monitorovania funkcie dýchacích ciest meraním vrcholového výdychového prietoku (PEF).Pacienti so závažnejšími, nestabilnými formami prieduškovej astmy dostávajú osobné písomné plány manažmentu krízových situácií, podľa ktorých si môže aktuálne upraviť liečbu pri zhoršení stavu.

MUDr.Dagmar Bálintová má bohaté skúsenosti v hodnotení imunologických parametrov, pretože pracuje viac rokov ako odborný garant pre imunológiu pracoviska Klinickej biochémie FNSP Žilina.

Súčasne vedie poradňu pre imuno-alergologickú problematiku na www.zdravie.sk.