O ambulancii

Ambulancia vznikla v r. 1995 na pôde pôvodnej pľúcnej ambulancie, ktorej úväzok bol skrátený na polovicu a doplnený o imuno-alergologickú ambulanciu pre detských i dospelých pacientov.

V r.1982-1995 pracovala MUDr.Dagmar Bálintová na pľúcnom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Žiline, z toho posledných 9 rokov vo funkcii zástupcu primára oddelenia. Po absolvovaní druhej špecializačnej atestácie z klinickej imunológie a alergológie sa rozhodla využiť svoje vedomosti a skúsenosti v ambulantnej práci v oboch špecializáciách.

Pľúcne lekárstvo( pneumoftizeológia) a imuno-alergológia majú veľa spoločného, najmä v manažmente ochorení dýchacích ciest a veľmi vhodne sa navzájom dopĺňajú a obohacujú. Pritom nie je nutné navštevovať 2 rôzne ambulancie, ale kompletný manažment je poskytovaný na jednom mieste u jedného lekára.

S lekárom pracuje jedna zdravotná sestra na plný úväzok a druhá (administratívna a dispenzárna sestra) na čiastočný úväzok.